STYRELSEPOSTER

Ordförande : Urban Nilsson-Böös   0706434594

Vice Ordförande : Mattias Åberg

Sekreterare : Anna Ikonen

Kassör: Vikoria Åkerlund

Ledamot : Thomas Modén

Ledamot : Tomas Bonde

Suppleant : Tommy Danielsson

Suppleant : Stig Byström

Revisor : Gert Thelin

Revisor : Vakant

Valberedning : Kenth Åkerlund