Medlemsavgift

Familj 200kr

Betalas via plusgiro 4063022-0

  • Är du ny medlem ange följande: - Förnamn och efternamn - Fullständig adress

  • Redan medlem ange följande: - Förnamn och efternamn - Medlemsnummer

Vill du ha en förtryckt inbetalningsblankett kan du kontakta oss

När vi registrerat din anmälan kommer Du att få ett medlemsbevis med posten.