Urban Nilsson-Böös   Ordförande                                                                                          070-6434594

Bo Johansson               Vice Ordförande, Klippstugan                                                         070-535 61 27

Thomas Bonde            Ledamot

Thomas Modén           Ledamot

Victoria Åkerlund        Sekreterare

Ulf Pettersson               Kassör, Förarbevis                                                                             070-327 12 08

Stig Byström                  Ledansvarig norra området, Skoterrådet, Suppleant                073-072 02 41

Tommy Danielsson      Ledansvarig Kovland, Skoterrådet, Suppleant                           070-570 24 30

Kenth Åkerlund            Ledansvarig västra området, Valberedning                                070-570 55 38

Patrik Markström        Förarbevis